Fastigheten

Som boende i Hejaren 1 har du mycket goda förutsättningar för att ta del av moderna bredbands- tv- och telefonitjänster.

TV
I alla lägenheter finns tillgång till ComHems basutbud som är inbakat i månadsavgiften. För att ta del av basutbudet behövs ingen digitalbox utan den digitala signalen sänds vidare till alla lägenheter som analog signal. Kanaler utöver basutbudet beställs via ComHem. Det är också möjligt att få TV-kanaler levererade av Bredbandsbolaget. Kontakta Bredbandsbolaget för mer information.

Bredband
I samma nät som kabel-TV finns också bredbandanslutning från ComHem. För att få tillgång till detta måste avtal tecknas med ComHem. En mängd operatörer kan också leverera bredband via ADSL, genom telefonjacket. För mer information om ComHems tjänsteutbud se www.comhem.se

Föreningen har också dragit in fiberlan i varje lägenhet vilket möjliggör att kunna välja Bredbandsbolaget som internetleverantör. Abonnemang tecknas av varje medlem med Bredbandsbolaget. För mer information om möjligheter att få bredband från Bredbandsbolaget se www.bredbandsbolaget.se

Telefoni
Såväl ComHem som Bredbandsbolaget erbjuder olika paketlösningar för fast telefoni, TV och Internet. I de flesta bredbandsabonnemang finns möjlighet att teckna fast telefoni utan fast månadsavgift, endast samtalsavgift tillkommer. Många operatörer erbjuder också fria samtalsminuter mot en fast månadskostnad.

Tvättstuga
I tvättstugan, som är placerad i husets källare, finns två moderna tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp samt mangel.

Bokning
Tvättider bokas på bokningstavlan utanför tvättstugan genom att låsa fast tvättcylindern på en ledig tid. Det är endast möjligt att göra en bokning åt gången och endast bokningar gjorda med tvättlåsen är giltiga. Förlorad nyckel till tvättlås eller nytt tvättlås beställs av styrelsen på bekostnad av lägenhetsinnehavaren. Kostnad för detta är 250 kr. En tvättid är giltig i 30 minuter efter påbörjat pass, därefter blir tiden ledig att disponeras av andra boende i föreningen.

Bokning av tvättstugan kan göras på följande tider:

Måndag-söndag
07.00 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 19.00
19.00 – 22.00

Efter varje tvättpass finns möjlighet att använda torkskåp eller torktumlare i ytterligare 40 minuter. Tänk därför på att inte låsa dörren till tvättstugan under denna tid.

Trivselregler i tvättstugan
Grovtvätt såsom mattor, filtar, överkast och andra större tyger får inte tvättas i föreningens tvättstuga. Efter avslutad tvätt skall ludd tas bort ur tumlarfiltren samt maskiner och golv torkas av. Tomma kartonger, sopor och annat avfall läggs i sopbehållaren.

Förråd
Tänk på att inte förvara brandfarliga saker i ditt förråd. Var också observant på att inte ha några värdesaker i ditt förråd.

Nycklar
Huvudnycklar till fastighetens gemensamma utrymmen förvaras av styrelsen. Det finns inga huvudnycklar till respektive lägenhet, utan lägenhetsinnehavaren har samtliga nycklar.

Avfallshantering
I föreningen tar vi hand om hushållsavfall. Resterande avfall lämnas vid kommunens återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Hushållsavfall
I källaren finns ett soprum för hushållsavfall. Detta töms på tisdagar och fredagar. I kärlen får endast hushållsavfall slängas och förpackningar bör vara ursköljda och påsar hopknutna för att undvika dålig lukt. Matavfall slängs i en brun separat behållare i soprummet. Matavfallspåsar i papp finns i soprummet.

Återvinningsstation
Här kan du slänga:
Glasförpackningar (färgat/ofärgat i olika behållare)
Metallförpackningar
Plastförpackningar (hårda/mjuka i samma behållare)
Pappersförpackningar
Tidningar
För mer information om Sundbybergs återvinningsstationer, se Sundbybergs kommuns hemsida.

Återvinningscentral
Avfall som ej kan slängas vid en återvinningsstation som t.ex. möbler, elektronik och farligt avfall kan slängas vid närmaste återvinningscentral, se Sundbybergs kommuns hemsida.