Mäklarinformation

Svar på de vanligaste mäklarfrågorna presenteras nedan. Om du saknar några svar, välkommen att kontakta styrelsen. 

När bildades föreningen? 2001 

Är föreningen en äkta  eller oäkta förening? Äkta  

Antal bostadsrätter/hyresrätter/lokaler i föreningen?
29 bostadsrätter, 1 hyresrätt, 2 lokaler 

Är bostaden pantsatt? Ja, hos SBAB & Bokredit i Sverige AB
Antal registrerade panter: 3 

Har föreningen egna parkeringplatser? Nej 

Vem är ekonomisk förvaltare? Nordstaden AB 

Var skickas medlemskapsansökan? Nordstaden AB, Storgatan 45, 171 52 Solna 

Vem är kontaktperson för förening? Styrelsen, styrelsen@hejaren1.se

Vilka renoveringar har genomförts i föreningen och 
när genomfördes dessa?

 • Stambyte badrum/’WC & kök 1990-1992
 • Byte av elstigar/elcentral 1990-1992
 • Omdragning av el i lägenheten 1990-1992
 • Byte av elmätare i elcentralen 2007
 • Nya maskiner i tvättstugan 
 • Torktumlare 2005, Torkskåp 2006, Tvättmaskin 2007, Mangel 2009
 • Nya portar 2008 
 • Renovering av balkonger  2010
 • Säkerhetsdörrar insatta i hyreslägenheterna  2010
 • Helrenovering av hissen i A-porten 2010
 • Byte av undercentralen 2012
 • Stamspolning 2012
 • Fasadrenovering (delar av fasaden) 2012
 • OVK, Obligatorisk ventilationskontroll 2012
 • Takrenovering våren 2014
 • Stamspolning 2016
 • OVK, Obligatorisk ventilationskontroll 2019
 • Ny torktumlare 2019
 • Stamspolning 2020
 • Relining av källarrör 2020
 • Brandskyddsåtgärder 2020
 • Renovering av fönster i trapphuset utvändigt 2021

Planerar föreningen några ytterligare renoveringar? Inte för närvarande. 2020 upprättade föreningen en underhållsplan som sträcker sig fram till 2049.

Planerar föreningen att förändra månadsavgiften? Nej 

Vad ingår i avgiften? Värme, vatten (betalar 103 kr/månad för kabel-tv) 

Vilka levererar kabel-tv samt internet?
Kabel-tv: Tele 2 Internet: Telenor och Tele 2

Vad är det för typ av uppvärmningssystem i fastigheten? Fjärrvärme 
Finns det några gemensamhetslokaler i föreningen? (t.ex allrum, tvättstuga, cykelförråd)? Tvättstuga, cykelförråd och barnvagnsrum.

Accepteras ägarandelar i föreningen som bostadsrättsägare? Ja 

Accepteras Juridisk person som bostadsrättsägare? Nej 

Finns det övriga kostnader som tillkommer som köpare/säljare ska känna till? Överåtelseavgift och pantsättningsavgift.