Stadgar & trivselregler

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna regelverk.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet. Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner.

Stadgar
Föreningens stadgar finns att läsa i filen nedan.

I stadgarna regleras vad som gäller vid andrahandsuthyrning. En skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen. Var vänlig och fyll i blanketten nedan och skicka till styrelsen.

Trivselregler
Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätt till en lägenhet i föreningens fastighet. Du äger en andel av fastigheten vilket innebär att du är ansvarig inte bara för din lägenhet utan även för allmänna utrymmen såsom trapphus, källare, tvättstuga, soprum, innegård mm. För att få en hög trivsel är det viktigt att alla hjälps åt att hålla fastigheten i gott skick och meddela eventuella fel. Kom gärna med förslag till styrelsen om du har idéer på hur något kan göras bättre i fastigheten!

För allas trevnad så är det inte tillåtet att rasta sina husdjur på innegården. Det finns gott om parker i närheten som lämpar sig bättre för detta t.ex. Tornparken eller Golfängarna.