Förvaltning

Bostadsrättsföreningen drivs som en egen ekonomisk förening vilket innebär att vi har möjlighet att på egen hand kunna styra föreningens inkomster och utgifter. Det ger oss bl.a. möjligheten att hålla månadsavgifterna nere, men detta är dock endast möjligt om alla i föreningen ställer upp och hjälper till. Mycket av det arbete som utförs i föreningen görs också med frivilliga insatser just för att kunna hålla utgifterna nere. Vissa uppgifter har föreningen dock valt att inte förvalta själva eftersom det kräver specialkunskaper eller på andra sätt inte kan hanteras av föreningens medlemmar.

Teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltare har till uppgift att kontrollera följande områden vid sina ronder:
Ytterdörrar
Innerdörrar
Lampor
Fasad på hus
Soprum
Ev. skador i trapphus eller källare


Ekonomisk förvaltning

Nordstaden Stockholm AB (Nordstaden) sköter föreningens ekonomiska förvaltning. De bistår med månadsvis rapportering om föreningens resultat och gör bokslut. Det är även Nordstaden som hanterar medlemmarnas månadsavgiftsinbetalningar och hyresgästernas hyrinbetalningar.

Nordstaden ansvarar för följande:
Löpande redovisning
Upprättande av budget
Upprättande av årsredovisning
Upprättande av inkomstdeklaration
Upprättande av kontrolluppgifter för de medlemmar som säljer sin bostad
Medlemsförteckning
Lägenhetsförteckning innefattande uppgift om pantsättning på respektive bostadsrätt